Νέος Δικηγόρος αναζητεί αυτόνομο γραφείο

Νέος Δικηγόρος αναζητεί αυτόνομο γραφείο για συστέγαση στην περιοχή του Κέντρου. 6955423682 panagiotis.doris@yahoo.com