ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΑΝΔΑ

Μετά την από 27.2.2024 συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΑΝΔΑ ελήφθη η κάτωθι απόφαση:

Στις 29 Μαρτίου 2024 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών.

Στις αρχαιρεσίες θα μπορούν να λάβουν μέρος:(i) Ασκούμενοι Δικηγόροι Αθηνών που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο Μητρώο Ασκουμένων μέχρι και την 29-3-2024(ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών), και(ii) Δικηγόροι Αθηνών που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από την 1-1-2016 μέχρι και την 29-3-2024.Οι ασκούμενοι δικηγόροι στους οποίους δεν θα έχει χορηγηθεί ταυτότητα ασκουμένου δικηγόρου μέχρι την ημέρα των αρχαιρεσιών ψηφίζουν με σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Ασκουμένων του ΔΣΑ, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχουν καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Θα ακολουθήσει άμεσα νεότερη ανακοίνωση για τον τρόπο υποβολής των υποψηφιοτήτων.