1. Η χρήση της Ιστοσελίδας “eanda.gr” είναι ελεύθερη προς κάθε ενδιαφερόμενο νομικό, ασκούμενο ή δικηγόρο, και δεν συνεπάγεται κανενός είδους επιπρόσθετου κόστους πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

2. Οι πληροφορίες νομικού περιεχομένου που παρέχονται στο eanda.gr είναι γενικής φύσεως, δεν έχουν σχέση με συγκεκριμένες υποθέσεις, δεν συνιστούν νομικές συμβουλές και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Η παροχή των πληροφοριών αυτών γίνεται από ελευθεριότητα και διάθεση για ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων και δεν αποσκοπεί στο να δημιουργήσει ή να εγκαθιδρύσει εμπορική σχέση ή σχέση δικηγόρου-πελάτη. 

3. Οι επισκέπτες / χρήστες του eanda.gr δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δράσουν με βάση οποιαδήποτε νομική πληροφορία σ’ αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αναζητήσουν επαγγελματική νομική συμβουλή.

4.Το eanda.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών και δεν εγγυάται για την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στις σελίδες του ούτε ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης εξαιτίας του συνολικού περιεχομένου της ιστοσελίδας, στην χρήση του οποίου προβαίνει ο ίδιος με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. 

5. Τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το eanda.gr καθώς και οτιδήποτε δημοσιεύεται σε αυτό αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους και προστατεύονται με βάση τους ισχύοντες κανόνες του ελληνικού δικαίου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών διεθνών συνθηκών. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του υλικού της ιστοσελίδας, η αποθήκευσή του σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοσή του σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, η εκτύπωση ή η ανατύπωσή του και η ηχογράφησή του με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή χωρίς γραπτή άδεια των διαχειριστών.

6. Μέλος του eanda.gr θεωρείται όποιος ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, επιλέγοντας το προσωπικό του όνομα χρήστη (nickname) και κωδικό (password). Πλην της καταχώρησης μιας αληθινής/πραγματικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail), η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ο χρήστης δεν απαιτείται να δώσει κανένα άλλο στοιχείο της ταυτότητας ή της προσωπικότητάς του. Ο κωδικός χρήστη είναι αυστηρά προσωπικός.

7. Το eanda.gr είναι εναρμονισμένο με την διεθνή σύμβαση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του παιδιού (COPPA – 1998) και ως εκ τούτου δεν επιτρέπει την εγγραφή μελών ηλικίας κάτω των 13 ετών. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν υπεύθυνα εάν είναι άνω των 13 ετών ή όχι. 

8. Τα μέλη του eanda.gr μπορούν να δημοσιεύουν ελεύθερα τις προσωπικές τους σκέψεις, αντιλήψεις, πληροφορίες, καθώς και οτιδήποτε άλλο αρμόζει στις αντίστοιχες ενότητες του Πίνακα Συζητήσεων χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι διαχειριστές του υιοθετούν ή ενστερνίζονται ή αποδέχονται ή εγγυώνται για την αλήθεια του περιεχομένου των δημοσιεύσεων αυτών. 

9. Απαγορεύεται η δημοσίευση μηνυμάτων με άσεμνο, χυδαίο, υβριστικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο ή μηνυμάτων το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη, εν γένει. Ο σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προσωπικότητας, η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η προώθηση του δημοσίου διαλόγου υπό καθεστώς ελευθερίας και δημοκρατίας αποτελούν θεμελιώδεις αρχές αυτής της ιστοσελίδας, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελεί και ο Πίνακας Συζητήσεων. 

10. Η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή στο eanda.gr συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση παράβασής του τελευταίου ή του ισχύοντος ελληνικού δικαίου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών διεθνών συνθηκών εν γένει, οι διαχειριστές δικαιούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς αποκατάσταση της νομιμότητας (ιδίως σε επεξεργασία, μετακίνηση, διαγραφή μηνυμάτων, αποκλεισμό ή διαγραφή μελών), σεβόμενοι πάντοτε την αρχή της αναλογικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και εάν επιθυμείτε να συμβάλλετε με οποιονδήποτε τρόπο στο eanda.gr, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση eanda.gr@gmail.com