ΤΕΥΧΗ

Τεύχος 14

Τεύχος 5

Τεύχος 3

Το τρίτο τεύχος του περιοδικού μας κυκλοφόρησε. Καλοκαίρι 2011 και το μυαλό των περισσοτέρων από εμάς δεν βρίσκεται στις παραλίες και στις διακοπές. Όλοι παρακολουθούμε με αγωνία τις πολιτικές εξελίξεις και αγωνιούμε για το μέλλον της χώρας και του κλάδου μας… Ωστόσο, παρά το δυσμενές κλίμα, όλοι ελπίζουμε ότι η κατάσταση σταδιακά θα βελτιωθεί. Η Ένωσή μας, μεταξύ άλλων, προσπάθησε και συνέβαλε στην αναμόρφωση του θεσμού της άσκησης, γεγονός που μας κάνει αισιόδοξους για το μέλλον. Η φωνή της Ένωσής μας πλέον εισακούγεται και εκφράζεται και μέσω του περιοδικού μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ. Νικόλαο Αλιβιζάτο για τη συνέντευξη που μας παραχώρησε και σε όλους όσοι εργάστηκαν εθελοντικά, προκειμένου να κυκλοφορήσει και το τρίτο τεύχος. Καλή ανάγνωση…

Τεύχος 2

Το δεύτερο τεύχος του περιοδικού µας είναι γεγονός. Η περίοδος κατά την οποία κυκλοφορεί είναι ιδιαίτερα κρίσιµη, λόγω των επερχόµενων αρχιαιρεσιών για την εκλογή Προέδρου και ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ικηγορικού µας Συλλόγου, αλλά και της γενικότερης πολιτικής συγκυρίας. Σε µία εποχή, λοιπόν, που επίκεινται πολλές αλλαγές, που θα επηρεάσουν τον κλάδο µας, εµείς προσπαθούµε να ενηµερώσουµε τους αναγνώστες µας τόσο για τις επικείµενες εξελίξεις όσο και για κρίσιµα νοµικά ζητήµατα. Παράλληλα, η Ένωση µας δίνει το δικό της αγώνα, για να ενισχύσει τη θέση των ασκουµένων και νέων ∆ικηγόρων.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ εκ νέου σε όλους όσοι εργάστηκαν εθελοντικά, προκειµένου να κυκλοφορήσει και το δεύτερο τεύχος. Καλή ανάγνωση…
Αρχισυντάκτρια: Σταµαδιάνου Κυριακή, ∆ικηγόρος, Μέλος ∆.Σ. Ε.Α.Ν.∆.Α. Συντακτική οµάδα: 1) Βλαχοκυριάκου Αναστασία, Ασκουµένη ∆ικηγόρος 2) ∆ουκακάρου Βίκυ, ∆ικηγόρος 3) Καλογριδάκης Ιωάννης, ∆ικηγόρος 4) Κλειώσης Χρήστος, ∆ικηγόρος 5) Λιακόπουλος ∆ηµήτρης, ∆ικηγόρος 6) Παπαδοπούλου Βάνια, Ασκουµένη ∆ικηγόρος 7) Φασλής Χρήστος, ∆ικηγόρος
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΝΕΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Τεύχος 1

Το έντυπο της Ε.Α.Ν.∆.Α, το οποίο θα κυκλοφορεί κάθε τρεις µήνες, αποτελεί µια συλλογική προσπάθεια, προκειµένου τα καθηµερινά προβλήµατα των ασκουµένων και νέων δικηγόρων να πάψουν να είναι κοινό µυστικό. Στόχος µας είναι να δοθεί το βήµα σε όλους µας, για να εκφράσουµε όλα όσα µας απασχολούν και να προτείνουµε λύσεις στα άµεσα ζητήµατα που καθιστούν την καθηµερινότητα του ασκουµένου και νέου ∆ικηγόρου πιο δύσκολη, αλλά και να ενηµερωθούµε για κρίσιµα νοµικά ζητήµατα. Ευχαριστούµε, λοιπόν, όλους όσοι εργάστηκαν εθελοντικά για την έκδοση αυτού του εντύπου και δεσµευόµαστε µε το πέρασµα του χρόνου να δώσουµε το λόγο σε µεγαλύτερο αριθµό συναδέλφων.
Τα νέα δεδοµένα µετά το Μνηµόνιο και την επιβολή του Φ.Π.Α στις δικηγορικές υπηρεσίες καθιστούν απαραίτητη τη σωστή και άµεση ενηµέρωση του δικηγόρου. Το έντυπο αυτό είναι ενδεικτικό της γενικότερης διάθεσης που διακατέχει το νέο ∆.Σ της Ε.Α.Ν.∆.Α και της πρόθεσής του να συνεχίσει το έργο του προηγούµενου ∆.Σ, δίνοντας ταυτόχρονα έναν αέρα ανανέωσης και αναδεικνύοντας σε πρωταγωνιστή τον καθένα από µας. Κρίσιµο είναι να αντιληφθούµε όλοι µας ότι το πρώτο στάδιο για την επίλυση των προβληµάτων είναι ο εντοπισµός τους και η ανάδειξή τους, πράγµα το οποίο αποτελεί και πρωταρχικό στόχο του παρόντος εντύπου. Καλή ανάγνωση…
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΝΕΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τεύχος 1ο Αρχισυντάκτρια: Σταµαδιάνου Κυριακή, ∆ικηγόρος, Μέλος ∆.Σ. Ε.Α.Ν.∆.Α. Συντακτική οµάδα: 1) Βλαχοκυριάκου Αναστασία, Ασκουµένη ∆ικηγόρος 2) ∆ιγενάκη Ελένη, ∆ικηγόρος 3) Καλογριδάκης Ιωάννης, ∆ικηγόρος 4) Κλειώσης Χρήστος, ∆ικηγόρος 5) Κουτρουµάνος Βαγγέλης, ∆ικηγόρος 6) Λιακόπουλος ∆ηµήτρης, ∆ικηγόρος 7) Παπαδοπούλου Βάνια, Ασκουµένη ∆ικηγόρος 8) Φασλής Χρήστος, ∆ικηγόρος
www.eanda.gr