Ζητείται δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο αναζητά συνεργάτη δικηγόρο με τουλάχιστον πενταετή δικαστηριακή εμπειρία για εσωτερική απασχόληση, με αντικείμενο την σύνταξη δικογράφων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Αρχική αμοιβή 1.500 ευρώ. (με ΦΠΑ) και κάλυψη των 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών. Ωράριο: 09:00 – 18:00. Αποστολή Βιογραφικών:  papa.lawoffice@gmail.com