Σημειώσεις Αστικού Δικαίου Α’22 Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

Παρακάτω θα βρείτε τις απαντήσεις από τα πρακτικά που εξετάστηκαν στο σεμινάριο Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Γενικό και Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο,  στις 6/5/2022 με εισηγητή τον Δρ. Ευάγγελο Ι. Μαργαρίτη.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ

-ΔΙΚΑΙΟ_ΕΑΝΔΑ-_ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ_06.05.2022_ΘΕΜΑΤΑ