Ζητείται δικηγόρος

Δικηγόρος

Με περισσότερα από 25 χρόνια λειτουργίας και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον στο κέντρο της Αθήνας, η Δικηγορική Εταιρεία Φράγκου επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της Δικηγόρο για εσωτερική αποκλειστική συνεργασία.

Η Δικηγορική Εταιρεία Φράγκου διαθέτει ευρεία εμπειρία στον τραπεζικό και εκτελεστικό νόμο καλύπτοντας κάθε νομικό ζήτημα που ανακύπτει για τους πελάτες της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Your Key Responsibilities will be to:

 • Προετοιμασία των κατάλληλων νομικών έγγραφων για δίκη ή δικαστική διαδικασία
 • Εκπροσώπηση πελατών στα δικαστήρια Αθηνών
 • Στρατηγική συμβουλή πελατών και δυνητικών πελατών για νομικά θέματα
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σε νομικές διαδικασίες
 • Σχεδιασμός και επίβλεψη της πολιτικής και της θέσης της εταιρείας σε νομικά θέματα
 • Εξέταση των νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με νέα προϊόντα και υπηρεσίες
 • Καθοδήγηση διαχείρισης σε ρυθμιστικά θέματα και ζητήματα συμμόρφωσης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νομικούς κανονισμούς

Requirements:

 • BSc in Law
 • MSc σε σχετικά θέματα δικαίου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Εμπειρία ως εταιρικός δικηγόρος / σε δικηγορικό γραφείο ή σε εσωτερικό νομικό τμήμα
 • Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού επαγγελματικού αγγλικού
 • Γνώσεις Η/Υ (MS Office, CRM)
 • Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες, προφορικά και γραπτά
 • Ιδιαίτερα αναλυτικές δεξιότητες με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια

 

Benefits:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών (ξεκινώντας από 1.100 πλέον ΦΠΑ και κάλυψη 2/3 εισφορών)
 • Μπόνους επιτυχίας
 • Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
 • Μια ομάδα που είναι πρόθυμη να παρέχει τις καλύτερες δυνατές λύσεις στους πελάτες μας
 • Επίσημη εκπαίδευση και ανάπτυξη

 

 

Inhouse Lawyer Greek