31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Kατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου θα διεξαχθεί στο Μυστρά και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Mystras Grand Palace Resort & Spa», στις 10,11 και 12 Νοεμβρίου 2023 με θέμα:

«Το περιβάλλον, η κοινωνία και η εταιρική διακυβέρνηση (“ESG”):

Η εξέλιξη του εταιρικού δικαίου»

 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο

31o SYNEDRIO ΣΕΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

31ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ_Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής_ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023