Ανάληψη καθηκόντων Δικαστικών Αντιπροσώπων – Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Παρασκευή 23.6.2023 και Σάββατο 24.6.2023, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, με αποστολή email, σύμφωνα με τη συνημμένη ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ τυχόν email που θα σταλούν νωρίτερα δεν θα ληφθούν υπόψη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας.