Επίδοση διορισμών δικαστικών αντιπροσώπων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση των διορισμών των δικαστικών αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

12-5-2023 ημέρα Παρασκευή από ώρα 9:00’ π.μ. και μέχρι τις 21:00μ.μ

13-5-2023 ημέρα Σάββατο από ώρα 9:00’ π.μ. και μέχρι τις 21:00μ.μ.

14-5-2023 ημέρα Κυριακή από ώρα 9:00’π.μ. και μέχρι τις 21:00μ.μ.

15-5-2023 ημέρα Δευτέρα από ώρα 9:00΄π.μ. και μέχρι τις 21:00μ.μ.

Οι κ. δικαστικοί αντιπρόσωποι παρακαλούνται να παραδίδουν αντίγραφο του διορισμού τους στο οποίο θα αναγράφεται το ΑΦΜ τους, στον ίδιο χώρο παραλαβής του διορισμού.