Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, παρέχει υψηλής ποιότητας σεμινάρια σε νομικούς, ελεύθερους επαγγελματίες άλλων κλάδων, αλλά και  στελέχη επιχειρήσεων. Σκοπός μας το να συμβάλλουμε ώστε όλοι/ες οι επαγγελματίες να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά σε νέα νομικά και επιχειρηματικά δεδομένα, έχοντας λάβει γνώση των εξελίξεων στον τομέα τους.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (3)