Πάντειον Πανεπιστήμιο: Ποινική Διαπραγμάτευση και Λοιπές Εναλλακτικές Διαδικασίες

Η εισαγωγή εναλλακτικών μορφών περάτωσης της ποινικής διαδικασίας εισήχθη ως αποτέλεσμα των καθυστερήσεων στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης και η αξιοποίησή τους βρίσκεται στο κέντρο προσπαθειών αντιμετώπισής τους. Επιφέρει όμως η υιοθέτηση τέτοιων διαδικασιών μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης λειτουργεί, ενώ αλλάζει και ο ρόλος που τα πρόσωπα έχουν εντός αυτού.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναλυθεί η εξέλιξη, η λειτουργία αλλά και οι προκλήσεις τέτοιων εναλλακτικών διαδικασιών. Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν την απαραίτητη θεωρητική αλλά και πρακτική κατάρτιση  σε θεσμούς όπως η αποχή από την ποινική δίωξη υπό όρους, η ποινική διαπραγμάτευση, η ποινική συνδιαλλαγή και η ποινική διαταγή, όπως προβλέπονται στον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μετά τις αλλαγές του ν. 5090/2024. Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για ποια εγκλήματα και σε ποια στάδια της διαδικασίας είναι δυνατόν να παρακαμφθεί η τακτική διαδικασία και θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να αξιοποιούν με τον βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητες που παρέχονται από τον νόμο.

Περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://e-learning.panteion.gr/programmata/poiniki-diapragmateysi-kai-loipes-enallaktikes-diadikasies

 

Σημειώνεται ότι παρέχεται  25% έκπτωση για ασκούμενους ή νέους δικηγόρους πενταετίας και εφόσον συμπληρωθούν τουλάχιστον 10 συμμετοχές μέσω της ΕΑΝΔΑ παρέχεται επιπλέον έκπτωση 10%. Γι’ αυτό κατά την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι να επισημαίνουν ότι είναι μέλη της ΕΑΝΔΑ.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ