Το φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς των ασκούμενων και νέων δικηγόρων

Στις 16 Ιανουαρίου 2024, η ένωση μας διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση για το φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς των ασκούμενων και νέων δικηγόρων.

Ευχαριστούμε θερμά τους εισηγητές μας, κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρο και την κα. Ειρήνη Χριστοπούλου καθώς και τον συντονιστή μας κ. Χρήστο Στυλιανουδάκη