Επιτροπή Φορολογικών και Κοινωνικοασφαλιστικών συμβουλών ΕΑΝΔΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΑΝΔΑ

Συστήνεται επιτροπή παροχής φορολογικών και ασφαλιστικών συμβουλών προς τα μέλη της ΕΑΝΔΑ. Σκοπός της επιτροπής είναι η επίλυση των φορολογικών και ασφαλιστικών προβλημάτων των μελών μας, η συνδρομή του έργου των φορολογικών και ασφαλιστικών συμβούλων του ΔΣΑ, η καταγραφή προβλημάτων που παρατηρούνται στα τοπικά υποκαταστήματα της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ και η εισήγηση προτάσεων προς το ΔΣ της ΕΑΝΔΑ για τη βελτίωση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας που αφορά τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους.

Όσοι συνάδελφοι χρειάζονται τη συνδρομή μας μπορούν να αποστείλουν τα σχετικά ερωτήματα τους στο email μας: eanda.gr@gmai.com

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τα μέλη της επιτροπής για την πολύτιμη συνεισφορά τους:

Γαβριήλ Γαβριηλίδης, Δικηγόρος Αθηνών, LLM Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογικών Ερευνών, University of Maastricht

Γιώργος Γκίκας, Δικηγόρος Αθηνών, ΜΔΕ Εργατικού Δικαίου (Νομική ΕΚΠΑ), ΜΔΕ Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας (Νομική ΕΚΠΑ)

Θανάσης Καλαϊτζής, Δικηγόρος Αθηνών, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου (Νομική ΕΚΠΑ)

Έλλη Κοντέα, Δικηγόρος Αθηνών, φοιτήτρια ΠΜΣ Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας (Νομική ΕΚΠΑ)

Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, ΜΔΕ Φορολογικού Δικαίου (Νομική ΕΚΠΑ), MsC in Energy: Strategy, Law & Economics (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Αντώνης Μιχελόγγονας, Δικηγόρος Αθηνών, ΜΔΕ Εμπορικές Εταιρίες & Χρηματοδότηση (Νομική ΕΚΠΑ)

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ