ΕΑΝΔΑ: Πρόγραμμα κατάρτισης “Safe in Law” για ζητήματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας

Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών ανακοινώνει τη συνεργασία της με την αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση με την επωνυμία «SAFE SOCIETY». Η SAFE SOCIETY παρέχει συμβουλευτική νομική και ψυχολογική υποστήριξη σε θύματα και μάρτυρες ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας και επιδιώκει την σύσταση ενός δικτύου επικοινωνίας των θυμάτων που απευθύνονται σε αυτό, με καταρτισμένους δικηγόρους οι οποίοι θα είναι σε θέση να τους εκπροσωπήσουν στα αστικά και ποινικά δικαστήρια.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο φορείς θα συνδιοργανώσουν το διεπιστημονικό πρόγραμμα «Safe in Law» με σκοπό την κατάρτιση των ασκούμενων και νέων δικηγόρων στο εν λόγω αντικείμενο. Σαφέστερα, θα διεξαχθούν συνολικά 12 μαθήματα σε διάστημα 3 μηνών στα οποία οι συμμετέχοντες θα λάβουν θεωρητική και πρακτική γνώση από τους διδάσκοντες νομικούς που εξειδικεύονται στην πράξη στους τομείς του ποινικού δικαίου, της ποινικής δικονομίας, του αστικού δικαίου, της πολιτικής δικονομίας και του εργατικού δικαίου. Επιπροσθέτως, θα συμμετέχουν εισηγητές προερχόμενοι από κρατικούς ή μη φορείς που εξειδικεύονται, και μέσω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, σε ζητήματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας (π.χ. ψυχολόγοι). Έτσι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με επιστήμες και επαγγέλματα, πέραν της νομικής, που επίσης έχουν συνάφεια με το εν λόγω αντικείμενο. Στους συμμετέχοντες, θα χορηγηθεί εκπαιδευτικό υλικό. Στο τέλος του προγράμματος, θα διενεργηθούν εξετάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην ενασχόληση του συμμετέχοντος με τις εκπαιδευτικές ενότητες που θα διδαχθεί. Τόσο τα μαθήματα όσο και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης σε αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε απογευματινές ώρες. Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Κατόπιν της επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις, οι συμμετέχοντες θα λάβουν υπογεγραμμένη βεβαίωση παρακολούθησης και από τους δύο φορείς. Ακολούθως, οι συμμετέχοντες, εφόσον το επιθυμούν θα ενταχθούν σε κατάλογο, που θα τηρείται από την Safe Society, στον οποίο θα περιλαμβάνεται το βιογραφικό και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Μέσω αυτού του καταλόγου, τα θύματα που απευθύνονται στην SAFE SOCIETY, θα έχουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο καταρτισμένων δικηγόρων που θα είναι σε θέση να τους εκπροσωπήσουν ενώπιον των Δικαστηρίων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω Google Form της ΕΑΝΔΑ από τις 17/2/2023 έως τις 3/3/2023. Καθώς στον πρώτο κύκλο του προγράμματος θα γίνουν δεκτά έως 40 άτομα,  η επιλογή θα γίνει βάσει αξιοκρατικών και ποιοτικών κριτήριων Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάψουν στην ως άνω πλατφόρμα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή εξηγώντας σε ένα κείμενο, έως 500 λέξεων, τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Βαρύτητα θα δοθεί στη συνοδευτική επιστολή καθώς σκοπός τους προγράμματος είναι να καταρτιστούν πρόσωπα που πράγματι επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με το εν λόγω αντικείμενο.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των 75 ευρώ για τους νέους δικηγόρους και των 55 ευρώ για τους ασκούμενους δικηγόρους και τους φοιτητές Νομικής (οι θέσεις για τους φοιτητές Νομικής προορίζονται να είναι 1-2 καθώς προτεραιότητα θα δοθεί στους ασκούμενους και νέους δικηγόρους). Το ως άνω κόστος πρέπει να κατατεθεί έως τις 10 Μαρτίου 2023 στον τηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό της SAFE SOCIETY στη τράπεζα Πειραιώς: GR98 0172 0500 0050 5010 7860 512

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail: eanda.gr@gmail.com

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την φόρμα συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/106nHi1VjqW4yuWNrXh8ILDhXO0bsfPRu4N-4H0g_Qtk/edit

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ