Πρόταση προς το ΔΣ του ΔΣΑ για το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των ασκούμενων δικηγόρων

Αξιότιμε Πρόεδρε,
Αξιότιμες/οι σύμβουλοι,

Σε συνέχεια της από 19 Ιουλίου 2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α., όπου η Ένωσή μας είχε την τιμή να συμμετέχει διά των εκπροσώπων της στη συζήτηση για το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των ασκούμενων δικηγόρων, με την παρούσα πρόταση θα επιθυμούσαμε να θέσουμε στην κρίση σας τα κάτωθι:

Είναι γεγονός ότι το νομοθετικό καθεστώς της άσκησης χρήζει άμεσης μεταρρύθμισης τόσο ως προς τη φύση του όσο και ως προς το περιεχόμενό του. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, δεν έχουμε καταφέρει να ανταγωνιστούμε ή έστω να υιοθετήσουμε πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου η άσκηση του υποψηφίου δικηγόρου τίθεται σε ένα σύγχρονο και πλήρως προστατευτικό πλαίσιο.

Ωστόσο , έστω και καθυστερημένα, έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να γίνει το πρώτο βήμα. Η Ένωσή μας, διαχρονικά, δια όλων των Διοικήσεων της, είχε ως πάγια θέση τη διασφάλιση της κατώτατης αμοιβής και των εργασιακών δικαιωμάτων των ασκουμένων δικηγόρων. Πρωταρχικά, όμως, πρόκειται για ένα ζήτημα αρχής που υιοθετήθηκε από γενιές και γενιές δικηγόρων που πέρασαν από την Ένωσή μας, για ένα δικαίωμα που διεκδικήθηκε και που πλέον θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο.

Αποτελεί ιστορικό καθήκον του Δ.Σ.Α. να κάνει, τώρα, την αρχή και να αποκαταστήσει μία χρόνια αδικία.  Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την αδήριτη ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα διασφαλίζει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ασκούμενων δικηγόρων. Είναι αναμφίβολο, όμως , ότι δεν τρέφουμε αυταπάτες για τις βέβαιες πιέσεις που θα ασκηθούν από διάφορες κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους φορείς.

Ωστόσο, ο ΔΣΑ δεν μπορεί να παραμείνει ανενεργός ούτε να υποκύψει σε ενδεχόμενες πιέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε στην κρίση σας την εξής πρόταση που θεωρούμε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό πρώτο βήμα για την παροχή ελάχιστης κατοχύρωσης των ασκούμενων δικηγόρων:

Συγκεκριμένα, προτείνουμε το Διοικητικό σας Συμβούλιο να λάβει απόφαση που θα ορίζει:

i) Την παροχή κατώτατης αμοιβής, ύψους τουλάχιστον 600 ευρώ στους Ασκούμενους Δικηγόρους της Αθήνας, ii) την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη – δικηγόρο, iii) το ωράριο και iv) τη λήψη τακτικών αδειών 20 ημερών το έτος.

Οι ως άνω όροι θεωρούνται κατ΄ εμάς εύλογοι, παρέχοντας ένα ελάχιστο πεδίο προστασίας και θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται από το Δ.Σ.Α. προς όφελος των ασκούμενων δικηγόρων σε περίπτωση βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ευελπιστούμε να ληφθεί άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία που να διασαφηνίζει το καθεστώς της άσκησης.

Περαιτέρω, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η καθολική εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, προτείνουμε να καθοριστεί ως προαπαιτούμενο για την εγγραφή ασκούμενου δικηγόρου σε κάποιο εργοδότη δικηγόρο/δικηγορική εταιρία, η προσκόμιση ιδιωτικής συμφωνίας των μερών στην οποία θα προβλέπονται τουλάχιστον οι ως άνω όροι (ήτοι, κατώτατη αμοιβή τουλάχιστον 600 €, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, ωράριο απασχόλησης και άδεια 20 ημερών ετησίως), ειδάλλως, σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται αποδεκτή από το Δ.Σ.Α.

Η ως άνω πρόταση δεν αναιρεί την πάγια πρότασή μας για άμεση τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων ως προς την αμοιβή και τους όρους απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων, ώστε σε περίπτωση παραβίασης των όρων της συμφωνίας, να επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο στον εργοδότη δικηγόρο.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ