Εκπαιδευτικά ξενόγλωσσα προγράμματα Γαλλικών και Γερμανικών πάνω στην νομική ορολογία διοργανωνει η Νομική Βιβλιοθήκη

Γαλλική Νομική Ορολογία Δελτίο Τύπου

Γερμανική Νομική Ορολογία Δελτίο Τύπου