Πρακτικά Ποινικού Δικαίου

Aγαπητοί συνάδλεφοι

Συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά και τις απαντήσεις των πρακτικών της κυρίας Θεοδώρας Βαρλά για σεμινάριο της για το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο που διεξήχθη στις  1.5.2024.

Με εκτίμηση,

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΑΝΔΑ 2024

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΑΝΔΑ 2024-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ