Πρακτικά Διοικητικής Δικονομίας

Aγαπητοί συνάδλεφοι

Συνημμένες θα βρείτε τις σημειώσεις της κυρίας  Ανθή Πατατόλια από το 29.4.2024 σεμινάριο της για την Διοικητική Δικονομία.

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ