Πρόταση για τη δημιουργία συστήματος ετήσιας προειδοποιητικής ηλεκτρονικής υπενθύμισης εξόφλησης ετήσιων συνδρομών προς τον ΔΣΑ

Λόγω ηλεκτρονικού μηνύματος που εστάλη από τον ΔΣΑ προς όσους συναδέλφους δεν έχουν καταβάλει τη συνδρομή του έτους 2023, με την κλήση να την εξοφλήσουν και να υποβάλουν έγγραφες εξηγήσεις για τους λόγους της καθυστέρησής τους, προκλήθηκε μια εύλογη αναστάτωση, καθώς αφενός μεν αποτελεί πάγια πρακτική να εφαρμόζεται συμψηφισμός του μερίσματος που λαμβάνουν οι νέοι συνάδελφοι με την ετήσια συνδρομή τους προς τον ΔΣΑ, αφετέρου δε το μήνυμα καλούσε όλους τους συναδέλφους, που δεν έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους, να παράσχουν εξηγήσεις εντός προθεσμίας των πέντε ημερών, γεγονός που δεν προβλέπεται, εκτός των άλλων ρητά και στον Κώδικα Δικηγόρων.

Μολονότι το ηλεκτρονικό μήνυμα ανακλήθηκε, γίνεται αντιληπτό ότι ο ΔΣΑ οφείλει να δρα με γνώμονα την αντιμετώπιση όλων των δικηγόρων, με συναδελφική αλληλεγγύη και με σεβασμό στην επαγγελματική και επιστημονική τους ιδιότητα και να μην προχωρά σε ενέργειες που τους θέτουν σε ρόλο κατηγορουμένου. Συνεπώς, ζητούμε από τον ΔΣΑ να διασαφηνίσει δημόσια τους λόγους και τη σκοπιμότητα της αποστολής του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού μηνύματος.

Είναι ευνόητο ότι ως ΕΑΝΔΑ, υποστηρίζουμε τη συνέπεια, που οφείλουμε να έχουμε άπαντες στις οικονομικές μας υποχρεώσεις προς τον ΔΣΑ. Η άστοχη διαδικασία της ειδοποίησης των συναδέλφων, σε συνδυασμό με την ασφυκτική προθεσμία των πέντε ημερών να καταβάλουν την οφειλή τους, δημιουργεί την αφορμή να εξεταστεί συνολικά ένα νέο πλαίσιο έγκαιρης ειδοποίησης των συναδέλφων για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους, ώστε να υπάρχει γνώση της υποχρέωσής τους και να αποφευχθεί στο μέλλον παρόμοια αναστάτωση.

Για τον λόγο αυτό προτείνουμε, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες, το τμήμα μητρώου και το τμήμα μηχανοργάνωσης του ΔΣΑ, τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος ετήσιας προειδοποιητικής υπενθύμισης για την καταβολή της συνδρομής από το ΔΣΑ προς τους συναδέλφους.

Η ειδοποίηση μπορεί να αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκάστοτε συναδέλφου σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη λήξη της προθεσμίας (λ.χ. ένα μήνα πριν τη λήξη) και επιπρόσθετα να περιλαμβάνει την ενημέρωση περί τυχόν συμψηφισμού ή μη του ποσού της οφειλής με το ποσό του μερίσματος, για όποιον συνάδελφο το δικαιούται.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση των συναδέλφων με όρους διαφάνειας και συναδελφικότητας και με σεβασμό στις λειτουργικές, οικονομικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, που καλούνται να φέρουν εις πέρας καθημερινά.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΡΖΙΜΠΑΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ