Σεμινάρια Μαίου 2024 από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, παρέχει υψηλής ποιότητας σεμινάρια σε νομικούς, ελεύθερους επαγγελματίες άλλων κλάδων, αλλά και στελέχη επιχειρήσεων. Σκοπός του Κέντρου είναι να συμβάλει ώστε όλοι/ες οι επαγγελματίες να ανταποκρίνονται άμεσα και
αποτελεσματικά σε νέα νομικά και επιχειρηματικά δεδομένα, έχοντας λάβει γνώση των εξελίξεων στον τομέα τους. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και διαδικτυακά, με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και έχουν πιστοποίηση ISO:9001.Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από το Κέντρο βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Ακολουθεί το πρόγραμμα για τα σεμινάρια Μαίου.

 

Σεμινάρια Μαΐου 2024