Σημειώσεις Γενικού Μέρους Ποινικού Δικαίου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του από 19.04.2024 σεμιναρίου του κ. Λουκά Προυσανίδη για τις εξετάσεις των ασκούμενων δικηγόρων, επισυνάπτονται οι σημειώσεις του για το Γενικός Μέρος Ποινικού Δικαίου.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (1)