ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Αθήνα 17/4/2024

Προς τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Αξιότιμε κ, Πρόεδρε,

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαμόρφωση του νέου δικαστικού χάρτη πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα όλων των συναδέλφων. Με βάση την από 16.4.2024 απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ,  ο Σύλλογος πρόκειται να προχωρήσει σε δημοψήφισμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 138 παρ. 3) σχετικά με το αν αποδέχονται οι δικηγόροι Αθηνών την δημιουργία περιφερειακών πρωτοδικείων. Το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία στις 22.4.2024 μέχρι και την 29.4.2024.

Με την παρούσα επιστολή, αιτούμαστε να χορηγηθεί η δυνατότητα σε όλες και όλους τους ασκούμενους δικηγόρους του ΔΣΑ να συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα με σκοπό να εκφράσουν την άποψή τους για ένα ζήτημα που θα επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητά τους, όπως είναι αυτό της δημιουργίας περιφερειακών πρωτοδικείων. Ακόμη και αν δεν υπολογιστεί η συμμετοχή τους στο τελικό αποτέλεσμα,  καθώς δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες του ΔΣΑ, θεωρούμε κρίσιμο να καταγραφεί η άποψή τους.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ