Υποτροφία Altium Training ΕΑΝΔΑ

H Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Aθηνών εξασφάλισε και
φέτος υποτροφία για ένα (1) μέλος της, το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει τη διεθνώς
αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση Advanced Diploma in International
Taxation, που παρέχεται από το Chartered Institute of Taxation της Μεγάλης
Βρετανίας και διδάσκεται στην Ελλάδα από την «Altium Training».
Η υποτροφία χορηγείται στην Ένωσή μας από την ίδια την «Altium Training» και
ανέρχεται στο ποσό των 1.900 Ευρώ ίσο με το 50% του συνολικού
κόστους παρακολούθησης για τρεις ενότητες του σχετικού προγράμματος
διδασκαλίας (επιλογή από Principles of International Taxation, Transfer Pricing, EU
Direct Tax, EU VAT ). Η παρακολούθηση μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο
ετών.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποτροφίας: 04 Οκτωβρίου 2024. (Η επιλογή του
δικαιούχου της υποτροφίας θα γίνει από την «Altium Training», με τα κριτήρια που
χρησιμοποιεί για την αποδοχή σχετικών αιτήσεων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η
τελική επιλογή του υπότροφου θα γίνει με κλήρωση. Σε κάθε περίπτωση, ο
υποψήφιος πρέπει να προσκομίζει με τον φάκελό του και βεβαίωση από τον ΔΣΑ
(να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του από 1/1/2010 και εντεύθεν).
H Altium Training για 13
η συνεχή χρονιά προσφέρει ένα ολοκληρωμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας για την απόκτηση του Advanced Diploma
in International Taxation – ADIT.
Το δίπλωμα απονέμεται από το Βρετανικό Chartered Institute of Taxation και είναι
το πιο καταξιωμένο και αναγνωρισμένο διεθνώς δίπλωμα επαγγελματικής
κατάρτισης σε θέματα διεθνούς φορολογίας.
[2]
Η απόκτηση του διπλώματος αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο κατάρτισης του
επαγγελματία σε θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου,
αναπτύσσοντας γνώση σε βάθος στις εξής περιοχές:
• Στις γενικές αρχές της διεθνούς φορολογίας
σε ζητήματα διεθνούς φορολογίας που σχετίζονται με την κύρια
δικαιοδοσία του υποψηφίου (συνήθως τη χώρα επαγγελματικής του
δραστηριοποίησής του – για το πρόγραμμα μας θα είναι η Ελλάδα) και
• Σε διεθνή φορολογικά θέματα, για τουλάχιστον μία δεύτερη δικαιοδοσία
(όπως για παράδειγμα το Φορολογικό Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΦΠΑ,
Transfer Pricing).
Tο πρόγραμμα ξεκινάει 30 Νοεμβρίου 2024. Μπορείτε να δείτε πρόγραμμα και
πληροφορίες στο link:
www.altiumtraining.gr/images/Timetables/ADIT_Brochure_2025.pdf

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ALTIUM TRAINING 2024-2025

Φόρμα υποβολής αίτησης-υποτροφία ΕΑΝΔΑ (1)