Ζητείται συνάδελφος για μίσθωση δικηγορικού γραφείου με δυνατότητα συνεργασίας

Μισθώνεται επιπλωμένος χώρος γραφείου (15 τμ) σε δικηγορικό γραφείο γενικής μάχιμης δικηγορίας πλησίον δικαστηρίων Ευελπίδων. Παρέχεται και δυνατότητα συνεργασίας σε υποθέσεις του γραφείου. Μηνιαίο μίσθωμα: 270€ (συμπεριλαμβανομένων εξόδων: καθαριότητα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κοινόχρηστα). Παρακαλώ, οι ενδιαφερόμενοι, όπως επικοινωνήσετε στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: lawoffice.kypselis@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 210 8211660/ 6978925536″.