ΣΥΝΕΔΡΙΟ ELSA GREECE -ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ- 7-8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Η ELSA Greece σας προσκαλεί στο πρώτο, διήμερο, εθνικής εμβέλειας Συνέδριο για
το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με θεματική “Σύγχρονες Πτυχές του Δικαίου της
Αφερεγγυότητας”.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών (European Law Students Association/ ELSA)
αποτελεί έναν διεθνή, ανεξάρτητο, μη πολιτικό και μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο
οποίος δραστηριοποιείται σε 43 Χώρες και 432 Πανεπιστήμια, με πάνω από 60.000
μέλη. Η ELSA Greece αποτελεί το παράρτημα της ELSA στην Ελλάδα, με τοπικά
σωματεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή.

Το πρώτο Συνέδριο της ELSA Greece για το ακαδημαϊκό έτος 2023/24 , θα λάβει
χώρα στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2023, στην αίθουσα Ερμής του Εμπορικού
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Υπό την ακαδημαϊκή υπευθυνότητα του Δ.
Αυγητίδη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, οι θεματικές ξεκινούν από το
δίκαιο της πτώχευσης και διατρέχουν μέσα σε τέσσερις συνεδρίες ζητήματα που
άπτονται του δικαίου εξυγίανσης, των διεθνών πτυχών του τομέα, ώστε οι συζητήσεις
να καταλήξουν στο επίκαιρο θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Το Συνέδριο έχει ως σκοπό να προσφέρει στα άτομα που θα συμμετάσχουν σε αυτό
την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με ένα επίκαιρο θέμα, να
αντιληφθούν την αλληλεπίδρασή του με άλλους κλάδους δικαίου, αλλά και να έρθουν
σε επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες και επιστήμονες.
Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Συνδέσμου
Ελλήνων Εμπορικολόγων, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α) και της
Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.Δ.Α.).

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο κάτωθι link.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο
snc.director@gr.elsa.org, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα
social media της ELSA Greece.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ELSA GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 7-8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (7)Συνέδριο ELSA Greece (1)