ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ( καταθέσεις δικογράφων, παραλαβή σχετικών από υποθέσεις, νομικό έλεγχο ακινήτων κλπ).  Αμοιβή κατόπιν συνεννόησης. Τηλ επικοινωνίας 6973569210.