Σημειώσεις Εμπράγματου Δικαίου Β’22 Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

Σας επισυνάπτουμε τις σημειώσεις για το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. Ευχαριστούμε την κ. Μπρέλλα για την πολύτιμη συνεισφορά της.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ

 

_Πολιτικής Δικονομίας Τακτική-Ένδικα Μέσα (1)