Σημειώσεις Γενικών Αρχών, Κληρονομικού Δικαίου και Γενικού Ενοχικού Β’22 Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

Σας επισυνάπτουμε τις σημειώσεις για τις Γενικές Αρχές, το Κληρονομικό Δίκαιο και το Γενικό Ενοχικό. Ευχαριστούμε τους κ. Μαργαρίτη και Σαϊτάκη για την πολύτιμη συνεισφορά τους.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ

_Σημειώσεις Γενικού Ενοχικού

_ΔΙΚΑΙΟ_ΕΑΝΔΑ _ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ_26.09.2022_ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ