Σημειώσεις Εμπράγματου Δικαίου Β’22 Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

Σας επισυνάπτουμε τις σημειώσεις για το Εμπράγματο Δίκαιο. Ευχαριστούμε και τον κ. Πιρπινάκη  για την πολύτιμη συνεισφορά του.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ

_Δίκαιο – Ε.Α.Ν.Δ.Α. Οκτώβριος 22