Σημειώσεις Πολιτικής Δικονομίας Β’22 Πανελλήνιου Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων

Αγαπητοί/ες υποψήφιοι/ες,
Σε συνέχεια των Σεμιναρίων του Ποινικού Δικαίου κσας επισυνάπτουμε αρχεία με σχετικές ερωτοαπαντήσεις για μεγαλύτερη διευκόλυνση σας.

Ευχαριστούμε τον κ. Μαργέλη για την πολύτιμη συνεισφορά του.

Καλή επιτυχία!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ

 

_ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ