Πρόταση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την αναστολή της επικείμενης αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών.

ΑΘΗΝΑ 8/11/2022

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Θέμα: Αναστολή επικείμενης αύξησης ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

H Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών εκφράζει την πλήρη αντίθεση της με την επικείμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το μέτρο αυτό προβλέφθηκε με το αρ. 39 παρ.6 ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.35 ν.4670/2020 σύμφωνα με το οποίο «Από την 1.1.2023 έως την 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ` έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.». Συνεπώς, κατά την διάταξη αυτή και δεδομένου ότι ο ΜΔΤ καταναλωτή για το έτος 2022 αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ του 9-10%, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών θα αναπροσαρμοσθεί ως εξής:

Εισφορές κύριας σύνταξης

(δεν περιλαμβάνεται η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ)

Ασφαλιστική κατηγορία

Εισφορές έως την 31/12/2022

Εισφορές από την 1/1/2023 με πληθωρισμό 9%

Ετήσια επιπρόσθετη ασφαλιστική υποχρέωση

1η

210 €

228,90 € (+18,90 € μηνιαίως)

226,80€

2η

252 €

274,68 € (+22,68 € μηνιαίως)

272,16€

3η

302 €

329,18 € (+27,18 € μηνιαίως)

326,16€

4η

363 €

395,67 € (+32,67 € μηνιαίως)

392,04€

5η

425 €

463,25 € (+38,25 € μηνιαίως)

459,00€

566 €

616,94 € (+50,94 € μηνιαίως)

611,28€

 

 

Εισφορές επικουρικής σύνταξης

(δεν περιλαμβάνεται η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ)

Ασφαλιστική κατηγορία

Εισφορές έως την 31/12/2022

Εισφορές από την 1/1/2023 με πληθωρισμό 9%

Ετήσια επιπρόσθετη ασφαλιστική υποχρέωση

1η

39 €

42,51 € (+3,51 € μηνιαίως)

42,12€

2η

47 €

51,23 € (+4,23 € μηνιαίως)

50,76€

3η

51 €

55,59 € (+4,59 € μηνιαίως)

55,08€

 

Ωστόσο, είναι προφανές ότι η εν λόγω επικείμενη αύξηση πρέπει να ανασταλεί. Και αυτό γιατί, ο νομοθέτης όταν επέλεξε ως κριτήριο αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών τον ΜΔΤ καταναλωτή είχε στα υπόψη του τις λογικές διακυμάνσεις του πληθωρισμού ως κριτηρίου βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού και της οικονομικής κατάστασης των ασφαλισμένων. Όμως, εν προκειμένω βιώνουμε τον εκτροχιασμό του πληθωρισμού, συνέπεια των διεθνών οικονομικών εξελίξεων ο οποίος έχει πλήξει πολίτες, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Μάλιστα, σύμφωνα με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών με εισόδημα έως 750 ευρώ το μήνα, υποχώρησε κατά το μήνα Σεπτέμβριο κατά 40% και για εισοδήματα έως 1.100 ευρώ κατά 19%. Σημειωτέον, σε αυτές τις εισοδηματικές κατηγορίες ανήκει και η πλειοψηφία των ασκούμενων και νέων δικηγόρων της χώρας. Συνεπώς, η επικείμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών δεν ανταποκρίνεται σε καμία βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ασφαλισμένων αλλά αντίθετα θα είναι απόρροια του δυσβάσταχτου εκτροχιασμού του πληθωρισμού.

 Συν τοις άλλοις, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ιδίως η γενιά των νέων δικηγόρων, έχει κληθεί τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσει την υπέρμετρη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, παράλληλα με την κάλυψη δόσεων επικουρικής ασφάλισης από προηγούμενες προσαυξήσεις, και όλα τα ανωτέρω σε μία εποχή μνημονίων, οικονομικής κρίσης και επέλευσης του covid-19, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των εσόδων της. Ο κλάδος μας, και δη οι νέοι δικηγόροι, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε καμία άλλη επιβάρυνση, ειδικά σε μία χρονιά κατά την οποία αναμένεται να κορυφωθεί η ενεργειακή και οικονομική κρίση!

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την αναστολή της επικείμενης αύξησης έως ότου το ζήτημα επιλυθεί οριστικά κατόπιν διαβούλευσης των αρμοδίων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των Δικηγορικών Συλλόγων και των Ενώσεων Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων της χώρας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΊΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ