Συμμετοχή της ΕΑΝΔΑ στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων για το ασφαλιστικό καθεστώς των ασκούμενων δικηγόρων

Στις 21 Νοεμβρίου 2021, ο Πρόεδρος, Χρήστος Στυλιανουδάκης, εκπροσώπησε της ΕΑΝΔΑ στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και τοποθετήθηκε επί του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που αφορούσε μεταξύ άλλων, την ασφάλιση των ασκούμενων δικηγόρων.