Σημειώσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου – Α’23 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας επισυνάπτουμε τις σημειώσεις του κ. Σαϊτάκη για το Γενικό Ενοχικό Δίκαιο

ΕΑΝΔΑ ΣΑΙΤΑΚΗΣ 05052023_ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΛΛΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ