Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – ΠΜΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προκηρύσσει το μεταπτυχιακό :

ü Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίων (μόνο για νομικούς) – 1η φορά μετά τον covid-19 παρέχεται εξ αποστάσεως https://bankfin.unipi.gr/msc-finlaw

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απογευματινές ώρες και Σάββατο με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πλην δυο διαλέξεων σε κάθε μάθημα σε κάθε εξάμηνο και των εξετάσεων, κατά την οποία τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε οι διαλέξεις να πραγματοποιούνται σε δυο (2) μέρες  ανά εβδομάδα.

Υποβολή Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων : https://bankfin.unipi.gr/apply/

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΠΜΣ 2023-2024 (Νομικών)