Στιγμιότυπα από το πρόγραμμα κατάρτισης της ΕΑΝΔΑ “Safe in Law”