Στιγμιότυπα από την εκδήλωση της ΕΑΝΔΑ για το δίκαιο των ακινήτων