Μέτρα πρόληψης και προστασίας δικηγόρων και ασκουμένων δικηγόρων ενόψει του καύσωνα

Μετά από αίτημα της ΕΑΝΔΑ, ο ΔΣΑ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Εξ αφορμής του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφορικά με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνα) που θα σημειωθούν από την Τρίτη 11-6-2024 έως την Παρασκευή 14-6-2024, (βλ. με αρ. Δ1β/Γ.Π.οικ.31291/7-6-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και την με αρ. πρωτ. 34666/03-06-2024, ΑΔΑ: ΡΓ1Ν46ΝΛΔΓ-ΩΟ6, εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα και τα μέτρα πρόληψης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων).Καλούμε τους φορείς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που απασχολούν δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, όπως παρέχουν:

1. Ευέλικτη προσέλευση και αποχώρηση των δικηγόρων και ασκουμένων δικηγόρων, ήτοι αλλαγή του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης κατά τις επίμαχες ημέρες του καύσωνα.

2. Παροχή τηλεργασίας, εφόσον αυτό συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δεν είναι δυνατά, οι ως άνω φορείς καλούνται να μην αναθέτουν καθήκοντα που απαιτούν εξωτερική εργασία στους ως άνω δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραμένουν σε χώρους που κλιματίζονται λαμβάνοντας και τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ

Δημήτρης Βερβεσός

Η Γεν. Γραμματέας του ΔΣΑ

Χριστίνα Τσαγκλή

https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CF%89-0