Σεμινάρια Ιουλίου 2024

Σεμινάρια Ιουλίου 2024

Το Δίκαιο Αφερεγγυότητας σε εφαρμογή
Εισηγήτρια: Δέσποινα Σαρηδημητρόγλου

Ημερομηνία διεξαγωγής: 2/7/2024

Εμπορικό Δίκαιο & διαδίκτυο: διαδικτυακή διαφήμιση και ζητήματα ανταγωνισμού
Εισηγήτρια: Ελευθερία Παπαδημητρίου
Ημερομηνία διεξαγωγής: 3/7/2024

Έξυπνες πόλεις (Smart Cities): σχεδιασμός των σύγχρονων πόλεων υπό το φως της βιωσιμότητας και τα
εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Εισηγήτρια: Αιμιλία Γανταδάκη

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9/7/2024
Το Δίκαιο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Εισηγήτρια: Γεωργία Χιόνη
Ημερομηνία διεξαγωγής: 10/7/2024

Ο πλήρης κατάλογος των σεμιναρίων του Ιδρύματος είναι διαθέσιμος στο: www.cecl.gr/trexontaseminaria/
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, εδώ και περισσότερα από
20 χρόνια, παρέχει υψηλής ποιότητας σεμινάρια σε νομικούς, ελεύθερους επαγγελματίες άλλων κλάδων, αλλά και
στελέχη επιχειρήσεων. Σκοπός μας το να συμβάλλουμε ώστε όλοι/ες οι επαγγελματίες να ανταποκρίνονται άμεσα και
αποτελεσματικά σε νέα νομικά και επιχειρηματικά δεδομένα, έχοντας λάβει γνώση των εξελίξεων στον τομέα τους.
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και διαδικτυακά, με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και
έχουν πιστοποίηση ISO:9001.
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν από το
Κέντρο βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σεμινάρια Ιουλίου 2024