Πρακτικά Διοικητικού Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας

Aγαπητοί συνάδλεφοι

Συνημμένες θα βρείτε τις σημειώσεις της κυρίας  Νίκης Σταθοπούλου και της κυρίας Ελένης Τσαγκαρλιώτη από το 7.5.2024 σεμινάριο τους για το Διοικητικό Δίκαιο και την Διοικητική Δικονομία.

Με εκτίμηση,

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ