Ανακοίνωση για POS και Virtual POS – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Σε συνέχεια της από 13.4.2023 ανακοίνωσης https://tinyurl.com/y8u23xd6 υπενθυμίζεται ότι (α) εάν δεν διενεργούνται κατά τη διάρκεια εκάστου μηνός συναλλαγές μέσω φυσικών τερματικών POS ή Virtual POS, δεν επιβάλλεται χρέωση για το All Week Pay, και (β)  σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί τη χρήση αυτής της δυνατότητας διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής ή έγγραφης ενημέρωσης της Epay σύμφωνα με το άρθρο 3.4 του Παραρτήματος 2 της Σύμβασης Πλαισίου.