85ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης (Δια ζώσης 13-18 Μαΐου 2024)

85ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης (Δια ζώσης 13-18 Μαΐου 2024)
 
 
 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης Μετεκπαίδευσης online, (2-5 Απριλίου 2024)