Ανακοίνωση για την αύξηση του ποσοστού των ασκούμενων δικηγόρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ