Σεμινάρια από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, εδώ και
περισσότερα από 20 χρόνια, παρέχει υψηλής ποιότητας σεμινάρια σε νομικούς, ελεύθερους επαγγελματίες
άλλων κλάδων, αλλά και στελέχη επιχειρήσεων. Σκοπός μας το να συμβάλλουμε ώστε όλοι/ες οι
επαγγελματίες να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά σε νέα νομικά και επιχειρηματικά δεδομένα,
έχοντας λάβει γνώση των εξελίξεων στον τομέα τους.
Τα σεμινάρια απευθύνονται:
▪ σε έμπειρους νομικούς
▪ σε ασκούμενους και νέους δικηγόρους
▪ σε έμπειρα (senior) ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων
▪ σε νέα (junior) στελέχη και
▪ σε όσους καλούνται να αντιμετωπίσουν νομικά ζητήματα στην εργασία τους.
Τα προγράμματα επιμόρφωσης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κυρίως στο πεδίο των νομικών
επιστημών, ενώ αποσκοπούν επίσης στην κάλυψη αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων.
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και διαδικτυακά, με τη μέθοδο της σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης και έχουν πιστοποίηση ISO:9001.
Εκπαιδευτικό υλικό
Σε κάθε σεμινάριο προσφέρεται στους συμμετέχοντες φάκελος με:
▪ Σημειώσεις,
▪ Επιλεγμένη επιστημονική αρθρογραφία,
▪ Case studies,
▪ Nομοθετική και νομολογιακή ύλη,
▪ Yποδείγματα και
▪ Λοιπό ενημερωτικό υλικό.
Πιστοποίηση
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν
από το Κέντρο βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και
δεξιοτήτων.

Εκπτωτική πολιτική
Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η ανωτέρω έκπτωση δεν λειτουργεί συνδυαστικά με καμία άλλη )
Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή
πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η ανωτέρω έκπτωση δεν λειτουργεί συνδυαστικά με καμία άλλη)
Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η ανωτέρω έκπτωση δεν λειτουργεί συνδυαστικά με καμία άλλη)
Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής (Early Bird): έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και
καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής.
Για τον μήνα Οκτώβριο έχουν προγραμματιστεί τα κάτωθι σεμινάρια:
• 3 Οκτωβρίου 2023 Διόρθωση ανακριβών αρχικών εγγραφών Εθνικού Κτηματολογίου: Αγωγή του
άρθρου 6 παρ.2 και αίτηση του άρθρου 6 παρ.3 του ν.2664/2998

• 4 Οκτωβρίου 2023 Ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον και την ενέργεια: Νομική και οικονομική
διάσταση

• 10 Οκτωβρίου 2023 Ζητήματα Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου – Από τη θεωρία στην πράξη
περαίωσης συνταξιοδοτικών υποθέσεων

• 11 Οκτωβρίου 2023 Φορολογικά ποινικά αδικήματα

• 17 Οκτωβρίου 2023 Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των “whistleblowers” στην Ελλάδα

• 18 Οκτωβρίου 2023 Η προδικασία κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

• 24 – 25 Οκτωβρίου 2023 Διεθνής εμπορική διαιτησία

• 31 Οκτωβρίου 2023 Εμπορία ανθρώπων : Ευρωπαϊκή και εθνική αντιμετώπιση

Ο πλήρης κατάλογος των σεμιναρίων του Ιδρύματος είναι διαθέσιμος εδώ.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522

E-mail: seminars@cecl.gr Website: https://www.cecl.gr/trexonta-seminaria/

 

Σεμινάρια Οκτωβρίου 2023