Πρόληψη από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Αθήνα  11/06/2024

Θέμα: Πρόληψη από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Ενόψει του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφορικά με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνα)  που θα σημειωθούν από την Τρίτη 11-6-2024 έως την Παρασκευή 14-6-2024, παραπέμπουμε στην με αρ. Δ1β/Γ.Π.οικ.31291/7-6-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και στην με αρ. πρωτ. 34666/03-06-2024, ΑΔΑ: ΡΓ1Ν46ΝΛΔΓ-ΩΟ6, εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα και τα μέτρα πρόληψης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

Ειδικότερα, οι φορείς (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) που απασχολούν δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους καλούνται να παρέχουν:

  1. Ευέλικτη προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων, ήτοι αλλαγή του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης κατά τις επίμαχες ημέρες του καύσωνα.
  2. Παροχή τηλεργασίας, εφόσον αυτό συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους.

Εφόσον τα ανωτέρω δεν είναι δυνατά, οι ως άνω φορείς καλούνται να μην αναθέτουν καθήκοντα που απαιτούν εξωτερική εργασία στους ως άνω δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους οι οποίοι σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραμένουν σε χώρους που κλιματίζονται λαμβάνοντας και τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Τέλος, για τη διευκόλυνση και την προστασία των συναδέλφων, αιτούμαστε από το ΔΣΑ:

  1. Να αποσταλεί σε όλες τις δικηγορικές εταιρείες, καθώς και σε όλα τα δικηγορικά γραφεία που έχουν δηλώσει στον ΔΣΑ ότι απασχολούν συνεργάτη, ατομικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα καλεί να περιοριστούν τις ημέρες του καύσωνα οι εξωτερικές εργασίες των συνεργατών στις απολύτως αναγκαίες, και σε κάθε περίπτωση να τους καταβάλλεται κόμιστρο ταξί για τη μετακίνησή τους με τη μικρότερη δυνατή έκθεση στη ζέστη.
  2. Να εκδοθεί ανακοίνωση από το ΔΣΑ με το ως άνω περιεχόμενο, που θα απευθύνει αντίστοιχο κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους για τους συνεργάτες που απασχολούν.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ