Πρόταση για την έκδοση ενιαίας εγκυκλίου για όλες τις Εισαγγελίες της Επικράτειας

Στις Εθνικές Εκλογές της 21ης Μαΐου, παρατηρήθηκε ότι οι κατά τόπους Εισαγγελίες εξέδιδαν ξεχωριστές ανακοινώσεις και οδηγίες, αναφορικά με την εμφάνιση των τακτικών και αναπληρωτών δικαστικών αντιπροσώπων ενώπιον του εφόρου, της Εισαγγελίας και της Περιφέρειας. Ειδικότερα, δε, όσον αφορά τους αναπληρωτές δικαστικούς αντιπροσώπους, παρουσιάζονταν ενώπιον των εφόρων, ανάλογα με τις εκάστοτε αποφάσεις τους και περισσότερες φορές, από το προβλεπόμενο των δύο εμφανίσεων, για την ανάληψη των καθηκόντων και την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Ως εκ τούτου, πολλοί αναπληρωτές δικαστικοί αντιπρόσωποι, που είχαν διοριστεί εκτός έδρας και διέμεναν σε επαρχιακές περιοχές μακριά από το Πρωτοδικείο και χωρίς δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού οχήματος, προέβαιναν σε μετακινήσεις με λεωφορεία, επιβαρυνόμενοι με πρόσθετα έξοδα, προκειμένου να είναι συνεπείς στις κλήσεις των εφόρων, χωρίς να συντρέχει κάποιος έκτακτος λόγος,

Δεδομένης της από 52294/14-06-2023 εγκυκλίου, η οποία δημιουργεί ασάφεια σχετικά με την εμφάνιση των τακτικών και αναπληρωτών δικαστικών αντιπροσώπων, καθώς προκύπτει αναντιστοιχία στην ημέρα της Πέμπτης, 22ας Ιουνίου 2023, με την υποχρέωση εμφάνισης του δικαστικού αντιπροσώπου δύο ημέρες πριν τις εκλογές, όπως είθισται βάσει των σχετικών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν, ήτοι εν προκειμένω την Παρασκευή, 23η Ιουνίου 2023,και ελλείψει άλλης εγκυκλίου και κατά τόπους ανακοινώσεων από τις Εισαγγελίες, προτείνουμε:

Α) Την έκδοση νέας εγκυκλίου, η οποία να επιλύει την ως άνω χρονική αναντιστοιχία, η οποία δημιουργεί προβληματισμό στους εκτός έδρας διορισθέντες δικαστικούς αντιπροσώπους ως προς το χρόνο μετάβασής τους.

Β) Την προσθήκη, στη νέα εγκύκλιο, της πρόβλεψης ότι η ενημέρωση του εφόρου, της Εισαγγελίας και της Περιφέρειας θα γίνει με το προσφορότερο μέσο (τηλεφωνικά, με mail ή με την ενεργοποίηση της σχετικής εφαρμογής στο tablet κατά την παραλαβή του εκλογικού υλικού από τους Δήμους) χωρίς υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας.

Γ) Την έκδοση εγκυκλίου που να ορίζει ότι πέραν της υποχρέωσης εμφάνισης των αναπληρωτών δικαστικών αντιπροσώπων στους εφόρους, δύο ημέρες πριν τις εκλογές καθώς και την ημέρα των εκλογών, να μην καλούνται για επιπρόσθετη εμφάνιση, πλην της περίπτωσης της έκτακτης ανάληψης των καθηκόντων τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΡΖΙΜΠΑΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ