ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η 24ωρη απεργία των εργαζομένων των μέσων μαζικής μεταφοράς την Τετάρτη 17 Απριλίου, πρόκειται να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις των ασκούμενων και νέων δικηγόρων, πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης εκτός των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Προκειμένου να διευκολυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι και να μην υπάρξει κίνδυνος ερημοδικίας εντολέων εξαιτίας καθυστερήσεων, καλούμε τις Διοικήσεις των δικαστηρίων της Αττικής να προβούν σε σχετικές οδηγίες προς τους δικαστές και τους γραμματείς των οικείων δικαστηρίων, να δείξουν κατά την αυριανή δικάσιμο την δέουσα ανοχή σε οποιαδήποτε αργοπορία. Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι η ώρα έναρξης της λειτουργίας των λεωφορείων έχει οριστεί στις 9.00 π.μ., αιτούμαστε κατά την αυριανή δικάσιμο, για όσες υποθέσεις εκφωνηθούν μεταξύ 09:00 και 10:00 π.μ. και δεν παρίσταται κάποιος συνάδελφος (πλην αυτών της Νέας Τακτικής Διαδικασίας και όσων πρόκειται να συζητηθούν με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ), να ληφθεί μέριμνα ώστε η κάθε υπόθεση να εκφωνηθεί εκ νέου μετά τις 10:00 π.μ., για να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος προσέλευσης στο Δικαστήριο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ