Σημειώσεις για τον Κώδικα Δικηγόρων

Aγαπητοί συνάδλεφοι

Συνημμένες θα βρείτε τις σημειώσεις της κυρίας Παριανού για τον Κώδικα Δικηγόρων.

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων_ Παρουσίαση Εανδα