Σημείωσεις για τις Προσωπικές και Κεφαλαιουχικές Εταιρίες

Aγαπητοί συνάδλεφοι

Συνημμένα θα βρείτε τις σημειώσεις της κυρίας Τσίρκα και της κυρίας Καρρά για τις Προσωπικές και τις Κεφαλαιουχικές Εταιρίες

Με εκτίμηση,

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΑΝΔΑ- Τελικό