Ψήφισμα για την σύλληψη Δικηγόρου στην Θεσσαλονίκη

Ο σεβασμός στο θεσμικό ρόλο του δικηγόρου και η προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών είναι ύψιστης σημασίας για το δικηγορικό σώμα.

Βασική προϋπόθεση για την ορθή απονομή της Δικαιοσύνης είναι η ύπαρξη και η απρόσκοπτη λειτουργία του Κράτους Δικαίου. Ο Δικηγόρος αγωνίζεται για την ύπαρξη, διατήρηση και κατοχύρωση όλων των προϋποθέσεων της λειτουργίας του Κράτους Δίκαιου. Είναι υπέρμαχος της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Ειρήνης και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. (Αρ. 2 του Κώδικα Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος).

Προς εκπλήρωση των ανωτέρω η Πολιτεία έχει χρέος να διασφαλίζει ότι ο δικηγόρος θα επιτελεί απρόσκοπτα το ρόλο που προβλέπει ο νόμος. Συνεπώς, η σύλληψη συναδέλφου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, επειδή βρέθηκε εκεί προκειμένου να εκτελέσει την εργασία του, προσβάλλει συλλήβδην το δικηγορικό σώμα, την αξιοπρέπειά μας και μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔΑ εκφράζει την αντίθεσή του σε τέτοιες πρακτικές και τη συμπαράστασή του στο συνάδελφο.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΡΖΙΜΠΑΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ